Thứ Tư, 15 tháng 2, 2012

Những kỷ niệm thơ của Lê Kim Giao với Đồng Đức Bốn

Ảnh từ báo Tiền Phong

Khoảng năm 1992, họ gặp nhau trong một cuộc thi thơ của Báo Văn nghệ, cùng không được giải nhưng sau khi trao đổi thơ, bỗng thấy giữa hai người bạn trai này có rất nhiều đề tài giống nhau, cách thao diễn mỗi người một vẻ , nhưng hồn thơ khá đồng điệu, chất lượng thơ lục bát và thơ tự do có nhiều “độ căng “ giống nhau, họ đã coi nhau như cơn gió dữ dội trong thi ca lúc đó, họ trở nên thân quý nhau, cùng thương xót cho những thất bại không đáng có của bạn mình, họ vui mừng khi thấy một người thành công, dù nhỏ, dù to...Xin ghi lại ở đây một vài kỷ niệm.