Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2011

Liên hệ

Liên hệ với nghệ sĩ Lê Kim Giao theo địa chỉ sau:
Nhà 17 T1 P602 Khu Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Số điện thoại cố định: 04. 62510190/ di động: 0902. 280. 977
Email: giaolekim@yahoo.com.vn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét