Thứ Hai, 5 tháng 12, 2011

Sói thơ


Ảnh: Internet

Chẳng cần biết suốt ngày mưa hay nắng
Sói xám xác xơ khát đợi Trăng lên
Tiếng  hú hút hồn  trái tim cay đắng
Bài thơ này là THẦN LUẬT CỦA ĐÊM

Một chữ làm quỷ kinh thần khiếp
Lũ thỏ tà ma lép nhép cúi đầu
Ta cần chi thấp cao ghế giấy ?
Ôi ! Trái tim Nàng run rẩy...giờ đâu ??

Vểnh tai thính nghe muôn trùng than khóc
Quắc mắt xanh đếm từng mảnh Sao băng
Chỉ Trái tim là vừa mù vừa điếc
Dưới Suối này
               Chết đuối
                       vẫn ôm TRĂNG

Lê Kim Giao
20-11-2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét