Thứ Bảy, 3 tháng 12, 2011

"Thu dạ Hàn Sơn" và "Phong kiều dạ bạc"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét