Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2011

Tiểu sử

1. Nhà thơ Lê Kim Giao sinh ngày 1/9/1943 tại Hà Nội
Hộ khẩu thường trú: Nhà 17 T1, P602 Khu Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
2. Quá trình công tác:
- Từ 1962 – 1972: Giảng dạy Toán cấp 3 ở Ninh Bình và Hà Nội
- Từ 1972 đến nay: Hoạt động Văn hóa nghệ thuật
3. Các tác phẩm nghệ thuật đã xuất bản:
- Tập  “Dịu dàng” (500 trang gồm thơ, văn, nhạc). Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc, 2002.
- Tác phẩm  “Thi kỳ song tuyệt”. Nhà xuất bản Hội nhà văn, 2008.
- Ca khúc “Tạm biệt trâu vàng” 2003
- Ca khúc “Chu Văn An -  mái trường mến yêu”, 2008
- Tập Nghiên Cứu: "THẦN LUẬT THƠ ĐƯỜNG" , 2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét